Belkam Ranch,
038 04 Bystrička, Slovensko

MIESTNI KOVBOJI A JAZDKYNE

 

Keď ešte ani indiáni nemali dlhé vlasy…

História

...stálo na mieste ranča staré družstvo a len suchá tráva poletovala okolo. Na prelome tisícročí tento kus zeme kúpila rodina Beláňovcov, ktorých láska ku koňom a k jazdeniu priviedla k myšlienke vybudovať skutočný ranč. Ako prvé stáli stajne, pretože kôň je súčasťou duše aj tela každého kowboja. O osem rokov neskôr ranč otvoril pre všetkých smädných pocestných dvere štýlového country baru s vôňou divokého západu. Si vítaný.